absurdlife

 

 

سلامتی اونی که میدونی دیگه هیچ وقت نمی تونی بهش زنگ بزنی

اما دلت نمیاد شمارش رو از گوشیت پاک کنی

 

 

 

نوشته شده در جمعه 21 شهريور 1393برچسب:,ساعت 23:41 توسط zahra&sayna| |

 


تـ ـو بـہ مـَ ـن هيـچ בيـ ـنـے نـَבآرے ... هيچـ ـے ..

اَگـہ عـ ـآشـِقـِت شـُבَم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

اَگـہ هـَمــہ בُنيـآمـ ـو بـآ تـ ـو سـآخـ ـتَـم ...

خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

اَگـہ بـَعـב اَز رَفـ ـتـَنـِت هـَميـ ـن خيآلـِتـ ـَم بآ בُنيـآ عـَوَض نمـيكـُنـَ ـم ...

خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

وَلـے تـ ـو مـَבيـ ـونـے بـہ هـَمـہ كـَسآيـے كـہ بـَعـב از تـ ـو ...

اَز تـَہ دِل بـِهـِ ـم گـُفـ ـتـَن : בوسـ ـتـِت בآرَم ...

وَ مـَ ـن پـ ـوزخـَنـב زَבَم و رَב شـُבَم ...

نوشته شده در جمعه 3 مرداد 1393برچسب:,ساعت 16:9 توسط zahra&sayna| |

 

 

פֿـــــــــבایا...

هفت میلیارב نفر مالــ [تو]

اینــ یڪ نفر مالــ [مـךּ]

ا

نوشته شده در جمعه 3 مرداد 1393برچسب:,ساعت 15:37 توسط zahra&sayna| |

 


روزگاری خواهد رسید ...

همچنان که درآغوش دیگری خفته ای ،

به یادمن ستاره هارا خواهی شمرد تا آرام شوی .

دلت هوایم را خواهد کرد به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را

به یاد خواهی آورد خنده هایم را

 به یاد خواهی آورد اشک هایم را

به یاد خواهی آورد حرف هایم را مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی:

دل تنگت شده ام...

نوشته شده در جمعه 3 مرداد 1393برچسب:,ساعت 15:22 توسط zahra&sayna| |

 این ها که می گویند نوشته هایم زیباست !

اگر صدای خنده های تو را بشنوند

چه میگویند؟!

نوشته شده در جمعه 3 مرداد 1393برچسب:,ساعت 14:58 توسط zahra&sayna| |

 

دستانم را محکم تر فشار بده..

 

اینجا خیلی ها سر جدایی من و تو شرط بسته اند...

 

    

نوشته شده در چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,ساعت 15:21 توسط zahra&sayna| |

آهای عقربه های لعنتی آرامتر
آنهایی که با خود می برید
لحظات عمر من است

نوشته شده در سه شنبه 10 دی 1392برچسب:,ساعت 16:10 توسط zahra&sayna| |

زن که سیگار میکشد،
یک تناقض پر معنی است...!
یعنی:
روحی ظریف،

. با زخمی   مردانه

نوشته شده در سه شنبه 10 دی 1392برچسب:,ساعت 16:7 توسط zahra&sayna| |

كسـی چـه میـدانـد
امــــــــــــروز
چـند بـار فــرو ریخـــتم
از دیـدن کسـی کـه
تنــها لباسـش شبــیه "تــــــــو" بــود

نوشته شده در یک شنبه 1 دی 1392برچسب:,ساعت 18:42 توسط zahra&sayna| |

عشق واقعي اینه که بدونی یکی هس که در هر شرایطی کنار تو هس و تو رو دوس داره

نوشته شده در یک شنبه 1 دی 1392برچسب:,ساعت 18:33 توسط zahra&sayna| |


Power By: LoxBlog.Com